Blog
9 augustus 2016

Ontslagrecht in Duitsland soepeler dan in Nederland

Precies één jaar naar de invoering van de omstreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht een enquête gehouden onder 1074 beroepsgenoten over het behalen van de doelen van de WWZ. Volgens fd.nl geven de praktijkexperts de ontslagwet van Asscher een dikke onvoldoende. Het WWZ mist elf van de dertien doelen die minister Asscher had gesteld. 94% van de respondenten zijn van mening dat het WWZ niet tot een vereenvoudiging van het ontslagrecht heeft geleid. Maar liefst 76% van de respondenten is van mening dat het niet is gelukt om de ontslagvergoedingen te beperken. Tegen deze achtergrond is het interessant om het ontslagrecht in Duitsland eens onder de loep te nemen. Het ontslagrecht in Duitsland is over het algemeen soepeler geregeld dan in Nederland, althans voorzover het bedrijf tien of minder werknemers in dienst heeft. > Lees meer

20 januari 2015

Te zwaar voor ontslag? Werknemers met obesitas

Sinds 2006 is in Duitsland de zogenaamde anti-discriminatiewet (AGG) van kracht. Deze wet baseert op de Europese anti-discriminatierichtlijn (2000/78/EG). Deze richtlijn beoogt onder meer het voorkomen van benadelingen bij de selectie en aanstelling van werknemers op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, een handicap, leeftijd of sexuele geaardheid. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) mocht zich recentelijk buigen over de vraag of obesitas als een handicap in de zin van bovengenoemde richtlijn kan worden beschouwd. > Lees meer

11 december 2013

Werken met Duits personeel

Heeft u er weleens over nagedacht om Duits personeel in dienst te nemen? Heel veel andere Nederlandse ondernemingen hebben dit wel gedaan. De redenen hiervoor liggen voor de hand. Duits personeel is doorgaans niet alleen goed opgeleid, punctueel en “gründlich”, maar is vooral vertrouwd met de Duitse taal en cultuur van zakendoen. Voor Nederlandse bedrijven die succesvol zaken willen doen in Duitsland is dit een zeer belangrijk aspect. Het leggen van contacten en de communicatie met Duitse zakenpartners wordt op deze manier immers veel makkelijker. > Lees meer

8 juli 2013

Ontslag “per ingang van de eerstvolgende mogelijkheid”

Een succesvolle onderneming zonder gekwalificeerde en gemotiveeerde werknemers is ondenkbaar. In economisch moeilijke tijden is het echter voor sommige ondernemers onvermijdelijk om van de een of andere werknemer afscheid te moeten nemen. Nederlandse ondernemers vertellen vaak hoe lastig dit is. Het Duitse arbeidsrecht is een stuk flexibeler vergeleken met het Nederlandse. In ieder geval voor kleine bedrijven met minder dan tien werknemers. > Lees meer

24 april 2013

Privégebruik van internet op de werkplek

Recentelijk heb ik in het kader van de Week van de Ondernemer naar een presentatie “Online Ondernemen” geluisterd. Conclusie van de spreker: Wie het internet en de sociale media niet in zijn dagelijkse (werk-)leven integreert is hopeloos ouderwets; of in ieder geval loopt hij veel kansen mis, die uit het “online ondernemen” voortkomen. Dit brengt me op het volgende. Hoe zit het eigenlijk met het privégebruik van internet en sociale media op de werkplek? Mogen werknemers het internet privé gebruiken en zo ja, met welk doel en in welke mate? > Lees meer