Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - Arbeitnehmerentsendegesetz
7 september 2020

Duitse bondsregering wil verbod op loonwerkcontracten en uitzendarbeid in de vleesindustrie

De Duitse bondsregering wil loonwerkcontracten in de vleesindustrie vanaf 1 januari 2021 verbieden. Bovendien is het vanaf 1 april 2021 verboden om uitzendkrachten in de vleesindustrie in te zetten. Dit is de kern van een wetsontwerp waarmee de bondsregering recentelijk heeft gereageerd op de misstanden in de arbeidsveiligheid in de vleesindustrie en het opvallend hoge aantal COVID-19 gevallen in vleesfabrieken. > Lees meer

22 juni 2017

Minimumloon in de Duitse uitzendbranche

Uitleners zijn sinds 1 juni 2017 verplicht om hun uitzendkrachten minimaal het uurloon te betalen dat staat vermeld in de verordening van het Duitse Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 mei jl. Dit Ministerie verkreeg onlangs de bevoegdheid om een minimumuurloon door middel van een verordening vast te leggen op grond van de herziening van de uitzendwet. > Lees meer

21 maart 2017

Nieuwe regels voor het uitlenen van werknemers in Duitsland

Wie in Duitsland werknemers wil uitlenen aan derden heeft hiervoor een uitleenvergunning nodig. Vanaf 1 april 2017 gelden er nieuwe wettelijke regels voor het uitzenden en uitlenen van werknemers in Duitsland. Wij leggen u uit wat de belangrijkste veranderingen zijn. > Lees meer

6 december 2016

Per 1 januari kunnen Nederlandse bedrijven werknemers digitaal aanmelden

Nederlandse bouwbedrijven, die hun werknemers naar Duitsland uitzenden om aldaar bouwwerkzaamheden te verrichten, zijn in het kader het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” verplicht om de bouwplaats en de werknemers vóór het begin van de bouwwerkzaamheden aan te melden bij de Duitse douane. Tot dusver geschiedt de aanmelding per fax. Heel veel Nederlandse bouwbedrijven hebben hieronder geleden omdat het per hand invullen van de formulieren en het versturen per fax een nogal moeizaam klusje is. Na ruim 20 jaar (!) komt hier vanaf 1 januari 2017 verandering in. De aanmeldingen kunnen dan via het internetportaal van de Duitse douane www.meldeportal-mindestlohn.de worden gedaan. > Lees meer

31 augustus 2016

Duitse douane controleert bedrijven op naleving minimumloon

De Duitse douane heeft in 2015 400.000 bedrijven gecontroleerd op naleving van de minimumloonwet. Dit blijkt uit een mededeling van de Duitse bondsregering. > Lees meer

25 februari 2015

Het wettelijk minimumloon in Duitsland

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland een wettelijk minimumloon. Werknemers hebben recht op een uurloon van minstens € 8,84 bruto. Ook buitenlandse bedrijven moeten zich aan de minimumloonwet houden wanneer ze hun werknemers werkzaamheden in Duitsland laten verrichten. Om dit te kunnen controleren heeft de Duitse wetgever omvangrijke meldings- en documentatieplichten aan bedrijven uit bepaalde branches opgelegd. Dit heeft geleid tot onrust in de buurlanden van Duitsland, zoals Nederland, België en Polen. De naleving van de minimumloonwet wordt sinds kort ook gecontroleerd door de Duitse douane. Aan werkgevers die hun werknemers niet correct hebben aangemeld en/of niet het minimumloon betalen kunnen flinke boetes worden opgelegd. Bekijk het stappenplan minimumloon om te zien wat u kunt u doen om dit te voorkomen:

> Lees meer

17 december 2014

Administratieve rompslomp voor Nederlandse bedrijven door de nieuwe Duitse minimumloonwet

Op 1 januari 2015 treedt in Duitsland de nieuwe minimumloonwet in werking. Werkgevers moeten hun werknemers dan minstens € 8,50 per uur (bruto) betalen. Ook Nederlandse bedrijven die hun werknemers in Duitsland werk laten uitvoeren zijn verplicht het minimumloon aan hun werknemers te betalen. Maar dat is nog niet alles. De nieuwe Duitse minimumloonwet zal ook voor de nodige administratieve rompslomp zorgen voor Nederlandse bedrijven.  > Lees meer

31 oktober 2014

Opdrachtgever aansprakelijk voor minimumloon

Geeft uw bedrijf regelmatig opdracht aan andere ondernemingen om werkzaamheden in Duitsland uit te voeren danwel diensten te verrichten? Vergeet dan niet dat er in Duitsland per 1 januari 2015 een algemeen minimumloon ter hoogte van € 8,50 bruto/uur wordt ingevoerd (zie ook mijn blog d.d. 1 augustus jl.). De opdrachtgever staat straks garant voor het algemeen minimumloon ten opzichte van werknemers van de opdrachtnemer en diens onderaannemers. > Lees meer

7 februari 2014

De bouwvoorheffingsregeling in Duitsland

Ik krijg veel vragen van Nederlandse bouwbedrijven over de bouwvoorheffingsregeling in Duitsland. Dit is een duidelijke indicatie dat Nederlandse bouwbedrijven een graantje mee proberen te pikken op de Duitse markt. Begrijpelijk! Het gaat immers goed met de Duitse bouwbranche. De opdrachten van Duitse bouwbedrijven zijn in 2013 met gemiddeld 9,1 procent gegroeid ten opzicht van 2012. Dit biedt dus ook volop kansen voor Nederlandse bouwbedrijven die de Duitse markt op willen gaan. Nederlandse bedrijven die in Duitsland bouwprestaties willen verrichten, krijgen alleen wel te maken met een heleboel bouwgerelateerde regels. > Lees meer

17 januari 2014

Minimumloon wordt ingevoerd in de Duitse vleesindustrie

De lage lonen in de Duitse vleesindustrie zijn al een hele tijd onderwerp van discussie. Aan deze discussie is nu voorlopig een einde gekomen. De Duitse vakbonden en de werkgevers zijn het in een nieuwe CAO eens geworden over de invoering van een minimumloon voor de vleesindustrie. Vanaf 1 juli 2014 ontvangen de 80.000 werknemers in de Duitse vleessector 7,75 euro per uur. Dit bedrag wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd volgens het onderstaande schema. > Lees meer