Blog
2 januari 2019

Nieuwe verpakkingswet in Duitsland van kracht

Sinds 1 januari 2019 is in Duitsland de nieuwe verpakkingswet van kracht. Welke gevolgen heeft deze wet voor Nederlandse bedrijven en/of voor hun Duitse dochterondernemingen? > Lees meer

20 augustus 2018

Wetswijzigingen voor het op de markt brengen van elektrische en elektronische apparaten

Sinds 15 augustus 2018 zijn er enkele wetswijzigingen in het Duitse “Elektrogesetz” van kracht. In deze blog zetten wij de belangrijkste wetswijzigingen voor u op een rij. > Lees meer

28 juni 2018

Duitse Bondsdag besluit een declaratoir proefproces in te voeren

Vanaf 1 november 2018 kunnen consumentenbonden in het kader van een declaratoir proefproces namens gedupeerden een gerechtelijke procedure aanspannen. Dat heeft de Duitse Bondsdag onlangs besloten. Aanleiding voor de invoering van het declaratoir proefproces is de dieselaffaire en de verjaringstermijn van consumentenrechten per eind 2018. > Lees meer

6 september 2017

Carsharing wordt gemakkelijker

Op 1 september 2017 is er in Duitsland een “Carsharingwet” (Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing) in werking getreden. Deze wet beoogt het delen van voertuigen gemakkelijker te maken. Volgens de Duitse branchevereniging “CarSharing“ bestaat carsharing inmiddels in 600 Duitse steden en gemeenten. De wet biedt deelstaten en gemeenten de mogelijkheid om speciale parkeerterreinen voor carsharingauto’s ter beschikking stellen en deze vrij te stellen van parkeertarieven. > Lees meer

7 maart 2017

Welke stappen moet u nemen bij het oprichten van een GmbH?

Het oprichten van een GmbH is voor veel Nederlandse bedrijven een zinvolle maatregel om toegang tot de Duitse markt te verkrijgen. Want de ervaring leert dat een Duitse onderneming bij de Duitse zakenpartner in beginsel eerder het vertrouwen wekt dan een buitenlands bedrijf. Graag geven wij u hier een beknopt overzicht in tien stappen hoe de oprichting van een GmbH in zijn werk gaat. Lees meer…

 

2 februari 2017

De redding van het Soka-Bau vakantiefonds

De hoogste Duitse rechtbank voor het arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG), heeft reeds op 21 september 2016 de algemeen verbindend verklaringen van de Duitse CAO inzake de sociaalfondsprocedure in de bouwnijverheid (VTV) uit de jaren 2008, 2010 en 2014 nietig verklaard (zie onze blogs van 13 oktober 2016 en 10 januari 2017).

In een actuele (tweede) uitspraak heeft het Hof nu verduidelijkt, dat hetzelfde ook voor de algemeen verbindend verklaringen van de VTV 2012 en 2013 geldt (zie BAG, uitspraak van 25-01-2017, 10 ABR 43/15 en 10 ABR 34/15). > Lees meer

26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren. > Lees meer

17 maart 2016

Digitalisering in Duitsland schept kansen voor Nederlandse bedrijven

De Duitse Minister van Economische Zaken heeft onlangs bij de opening van de CeBit in Hannover het nieuwe digitaliseringsbeleid gepresenteerd. Onder de naam „Digitale Strategie 2025“  wil de Duitse regering de digitalisering bevorderen en bewerkstelligen dat de Duitse economie wereldwijd een technologische toppositie inneemt. De beoogde maatregelen uit „Digitale Strategie 2025“ bieden ook veel kansen voor Nederlandse bedrijven.

> Lees meer

17 april 2015

Kansen voor de Nederlandse creatieve industrie in Duitsland

De creatieve industrie behoort tot de topsectoren in Nederland. Op 23 april a.s. aanstaande organiseren de Kamer van Koophandel en haar netwerkpartners in de creatieve industrie Road2Germany Creatieve Industrie 2015/2016. Het topteam zal het actieprogramma voor Duitsland 2015/2016 presenteren. Een goede gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen met betrekking tot de Duitse markt uit te wisselen. Want  juist voor de creatieve industrie biedt de Duits markt veel kansen. De bruto toegevoegde waarde van deze branche is qua omvang vergelijkbaar met de grote industriesectoren als de automobielbranche, machinebouw en ICT. > Lees meer

1 oktober 2014

Plannen om in Duitsland zaken te doen?

In het kader van de `Week van de Ondernemer´ organiseert ING op donderdag 16 oktober a.s. om 13.00 uur een google hangout over ondernemen in Duitsland. Aan de orde komen de onderwerpen: economie, juridische aspecten, cultuur van zakendoen in Duitsland, kansen en aan de slag. De google hangout zal worden gepresenteerd door Marijke Roskam (BNR) met naast haar hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING-DiBa. Daarnaast zullen er diverse ondernemers en Duitsland experts aan de hangout deelnemen; onder meer de Duitse advocaat Andreas Lutze, als specialist voor juridische vragen bij het zakendoen in Duitsland.