Blog
26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren.

Moeten Nederlandse bedrijven ook een Impressum op hun website hebben?

Op het gebied van e-commerce binnen de Europese Unie (EU) hebben de lidstaten in het kader van een richtlijn overeenstemming bereikt dat het oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Op deze wijze moet een beperking van de vrijheid van vestiging door verschillende informatievereisten in lidstaten binnen de EU worden voorkomen. In Nederland gevestigde bedrijven zijn daarom in principe slechts aan de Nederlandse regelgeving met betrekking tot identificatie van de websiteaanbieder onderworpen.

Echter, er zijn enkele Duitse rechtbanken, die er omtrent deze vraag een andere mening op nahouden. Zij verwijzen daarbij op het in de wet tot uitdrukking komende transparentiegebod. Volgens deze rechtbanken zijn ook in het buitenland gevestigde aanbieders van telediensten, die in Duitsland zakelijke activiteiten ontplooien maar niet in Duitsland geregistreerd staan, verplicht het buitenlandse handelsregister en hun registernummer in een Impressum te vermelden.

Moeten ook Nederlandse bedrijven een privacy verklaring hanteren?

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft geldt het vestigingsprincipe. Is het bedrijf gevestigd in Duitsland, dan is voor dit bedrijf het Duitse recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Uit het vestigingsprincipe volgt echter ook dat het Duitse recht met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens in principe niet op buitenlandse bedrijven van toepassing is die hun diensten grensoverschrijdend in Duitsland aanbieden.
Maar dit geldt slechts zolang het in het buitenland gevestigde bedrijf in een Europese lidstaat, bijvoorbeeld Nederland, gevestigd is en de verwerking van persoonsgegevens niet door een vestiging (in brede zin van het woord) in Duitsland geschiedt. Anders is de Duitse privacy wetgeving ook op het buitenlandse bedrijf van toepassing. Het buitenlandse bedrijf is dan dus wel verplicht op een privacyverklaring overeenkomstig Duits recht te hanteren.

Vermaning door concurrenten

Bedrijven die hun wettelijke plichten met betrekking tot Impressum en privacy verklaring niet nakomen, kunnen door concurrenten worden vermaand en met een schadenclaim geconfronteerd worden. Een overtreding van de privacy wetgeving kan zelfs een strafbaar feit zijn.

Maak gebruik van een Impressum en een privacy verklaring

Nederlandse bedrijven die via hun Duitse website gericht Duitse klanten benaderen en trammelant en aanmaningen willen voorkomen doen er dus goed aan om op hun Duitse website en/of facebook-pagina en Impressum te vermelden. Zeker als Nederlandse bedrijven een vestiging in Duitsland hebben, dienen zij tevens een privacy verklaring conform Duits recht te hebben.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Impressum en/of een privacy verklaring? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

21 augustus 2016

Webshops moeten afgedankte elektrische apparaten terugnemen

Verkoopt u via een webshop elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt? Dan is de Duitse elektrowetgeving, het zogenaamde “Elektrogesetz” op u van toepassing. Deze wetgeving is in oktober 2015 gewijzigd en sinds kort ook van toepassing op webshops. > Lees meer

23 februari 2016

Webshops moeten op alternatieve geschillenbeslechting wijzen

Verkoopt u producten aan consumenten via een Duitse webshop? Dan weet u beslist, dat uw webshop het Duitse consumentenrecht in acht moet nemen. Het Duitse consumentenrecht omvat onder meer bepaalde informatieplichten. Een van de informatieplichten is bijvoorbeeld de verplichting, om op de website een Impressum (vergelijkbaar met een colofon) te hanteren. Sinds kort bestaat er nog een aanvullende informatieplicht. > Lees meer

24 juni 2015

De Europese privacyverordening komt eraan

De ministers van Justitie van de Europese lidstaten zijn het afgelopen week eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de Algemene verordening gegevensbescherming. De volgende stap is dat het Europees Parlement de conceptverordening goedkeurt danwel aanpast. De onderhandelingen hierover gaan vandaag van start. De verwachting is dat er voor het einde van 2015 een definitief akkoord wordt bereikt.
> Lees meer

20 mei 2015

Online kansen voor de maakindustrie in Duitsland

Online biedt Duitsland ook op de B2B markt vele kansen voor Nederlandse bedrijven. Terwijl de B2C markt bijna volwassen is, wordt er een B2B groei van 30-40% voorspeld. De Duitse B2B e-commerce markt kan dus groeien van 35 naar 50 miljard euro in 2015. Daarom organiseert de Kamer van Koophandel de bijeenkomst Road2Germany “Maakindustrie meets e-commerce” op 25 juni a.s.

> Lees meer

11 augustus 2014

Retourenmanagement voor webshops

Retourzendingen hebben een groot effect op het succes in de (Duitse) internethandel. Dat blijkt uit een onderzoek van het ibi research instituut van de Universiteit Regensburg. Volgens dit onderzoek bestellen vier op de tien klanten producten met de mogelijkheid om deze producten weer te retourneren in het achterhoofd. Dit geldt met name voor kledingstukken, die bezonder vaak geretourneerd worden omdat de klant de kleding pas na levering aan kan passen. Maar ook een onvolledige productbeschrijving is vaak de reden voor een retourzending. > Lees meer

14 april 2014

Voldoet uw webshop aan het Duitse consumentenrecht?

Bent u webshophouder en sluit u via het internet overeenkomsten met Duitse consumenten? Wist u dat het Duitse consumentenrecht dan van toepassing is? En dat er per 13 juni 2014 enkele wijzigingen in het Duitse consumentenrecht plaatsvinden met een aanzienlijke impact voor u als webshophouder? De Duitse wetgever heeft op basis van een nieuwe Europese richtlijn de wetgeving op het gebied van het kopen via internet binnen de Europese Unie aangepast.

> Lees meer

21 november 2013

Flinke e-commerce groei in Duitsland

Volgens een recent onderzoek bedraagt de groei van de Duitse e-commerce bestedingen voor dit jaar 44 procent, tegenover 27 procent vorig jaar. Twinkle komt derhalve tot de conclusie dat de Duitse online productverkopen in 2013 ongeveer vier keer zo hard groeien als de Nederlandse naar verwachting zullen doen. E-commerce in Duitsland is dus booming business. Het oprichten van een Duitse webshop is derhalve het centrale thema van een reeks bijeenkomsten die ik in samenwerking met verschillende kantoren van de Kamer van Koophandel en Fingerspitzengefühl organiseer. > Lees meer

31 mei 2013

Misleidende prijsvermeldingen op internet

Klanten lokken met aantrekkelijke prijsvermeldingen op internet? Onlangs meldden Nederlandse media dat reisorganisaties op het internet hun reizen, hotels of vakantiehuisjes vaak aanbieden tegen een prijs, die uiteindelijk te laag respectievelijk misleidend blijkt. Deze problematiek kennen wij ook in Duitsland: denk maar aan „budget“ luchtvaartmaatschappijen, die de klanten lokken met een dumpprijs. Vervolgens brengen ze dan in het kader van de boekingsprocedure nog de een of andere verborgen kostenpost voor brandstof of luchthavenbelasting in rekening. > Lees meer

15 mei 2013

Tell a friend

Met enige regelmaat krijg ik van Nederlandse ondernemers en webshops de vraag voorgelegd of het gebruik van een tell-a-friend-knop op de Duitse website van hun onderneming in juridisch opzicht onbedenkelijk is. Dit hangt er maar net van af. Uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag is het principe dat advertenties per e-mail in Duitsland slechts met de goedkeuring van de ontvangers mogen worden verstuurd (zie ook mijn weblog van 4 december 2012, “Barre tijden voor direct marketing in Duitsland”). > Lees meer