Blog
24 juni 2015

De Europese privacyverordening komt eraan

De ministers van Justitie van de Europese lidstaten zijn het afgelopen week eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de Algemene verordening gegevensbescherming. De volgende stap is dat het Europees Parlement de conceptverordening goedkeurt danwel aanpast. De onderhandelingen hierover gaan vandaag van start. De verwachting is dat er voor het einde van 2015 een definitief akkoord wordt bereikt.
> Lees meer