Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - consumentenrechten
26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren.

Moeten Nederlandse bedrijven ook een Impressum op hun website hebben?

Op het gebied van e-commerce binnen de Europese Unie (EU) hebben de lidstaten in het kader van een richtlijn overeenstemming bereikt dat het oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Op deze wijze moet een beperking van de vrijheid van vestiging door verschillende informatievereisten in lidstaten binnen de EU worden voorkomen. In Nederland gevestigde bedrijven zijn daarom in principe slechts aan de Nederlandse regelgeving met betrekking tot identificatie van de websiteaanbieder onderworpen.

Echter, er zijn enkele Duitse rechtbanken, die er omtrent deze vraag een andere mening op nahouden. Zij verwijzen daarbij op het in de wet tot uitdrukking komende transparentiegebod. Volgens deze rechtbanken zijn ook in het buitenland gevestigde aanbieders van telediensten, die in Duitsland zakelijke activiteiten ontplooien maar niet in Duitsland geregistreerd staan, verplicht het buitenlandse handelsregister en hun registernummer in een Impressum te vermelden.

Moeten ook Nederlandse bedrijven een privacy verklaring hanteren?

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft geldt het vestigingsprincipe. Is het bedrijf gevestigd in Duitsland, dan is voor dit bedrijf het Duitse recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Uit het vestigingsprincipe volgt echter ook dat het Duitse recht met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens in principe niet op buitenlandse bedrijven van toepassing is die hun diensten grensoverschrijdend in Duitsland aanbieden.
Maar dit geldt slechts zolang het in het buitenland gevestigde bedrijf in een Europese lidstaat, bijvoorbeeld Nederland, gevestigd is en de verwerking van persoonsgegevens niet door een vestiging (in brede zin van het woord) in Duitsland geschiedt. Anders is de Duitse privacy wetgeving ook op het buitenlandse bedrijf van toepassing. Het buitenlandse bedrijf is dan dus wel verplicht op een privacyverklaring overeenkomstig Duits recht te hanteren.

Vermaning door concurrenten

Bedrijven die hun wettelijke plichten met betrekking tot Impressum en privacy verklaring niet nakomen, kunnen door concurrenten worden vermaand en met een schadenclaim geconfronteerd worden. Een overtreding van de privacy wetgeving kan zelfs een strafbaar feit zijn.

Maak gebruik van een Impressum en een privacy verklaring

Nederlandse bedrijven die via hun Duitse website gericht Duitse klanten benaderen en trammelant en aanmaningen willen voorkomen doen er dus goed aan om op hun Duitse website en/of facebook-pagina en Impressum te vermelden. Zeker als Nederlandse bedrijven een vestiging in Duitsland hebben, dienen zij tevens een privacy verklaring conform Duits recht te hebben.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Impressum en/of een privacy verklaring? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

21 augustus 2016

Webshops moeten afgedankte elektrische apparaten terugnemen

Verkoopt u via een webshop elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt? Dan is de Duitse elektrowetgeving, het zogenaamde “Elektrogesetz” op u van toepassing. Deze wetgeving is in oktober 2015 gewijzigd en sinds kort ook van toepassing op webshops. > Lees meer

14 april 2014

Voldoet uw webshop aan het Duitse consumentenrecht?

Bent u webshophouder en sluit u via het internet overeenkomsten met Duitse consumenten? Wist u dat het Duitse consumentenrecht dan van toepassing is? En dat er per 13 juni 2014 enkele wijzigingen in het Duitse consumentenrecht plaatsvinden met een aanzienlijke impact voor u als webshophouder? De Duitse wetgever heeft op basis van een nieuwe Europese richtlijn de wetgeving op het gebied van het kopen via internet binnen de Europese Unie aangepast.

> Lees meer

1 juli 2013

Bedrijven aan de internet-schandpaal

Recentelijk was in de Duitse pers te lezen, dat de Duitse regeringspartij (CDU) beoogt de schending van consumentenrechten bij de aankoop van huishoudswaren, speelgoed en andere gebruiksvoorwerpen via een internetforum publiek te maken. In de reacties van het bedrijfsleven op dit voorstel viel het onvriendelijke woord “Pranger”. Een “Pranger” is een schandpaal, gerechtspaal, geselpaal, of kaak, waaraan iemand in de middeleeuwen als strafmaatregel werd vastgebonden en te kijk gesteld. > Lees meer

31 mei 2013

Misleidende prijsvermeldingen op internet

Klanten lokken met aantrekkelijke prijsvermeldingen op internet? Onlangs meldden Nederlandse media dat reisorganisaties op het internet hun reizen, hotels of vakantiehuisjes vaak aanbieden tegen een prijs, die uiteindelijk te laag respectievelijk misleidend blijkt. Deze problematiek kennen wij ook in Duitsland: denk maar aan „budget“ luchtvaartmaatschappijen, die de klanten lokken met een dumpprijs. Vervolgens brengen ze dan in het kader van de boekingsprocedure nog de een of andere verborgen kostenpost voor brandstof of luchthavenbelasting in rekening. > Lees meer

8 april 2013

Algemene voorwaarden in Duitsland

Als u zich met uw onderneming op de Duitse markt gaat richten, volgen als het goed is al snel de eerste orders of bestellingen vanuit Duitsland. Bij de orderbevestiging moet u uw klant of opdrachtgever dan de “juiste” algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. In het Duits heten deze “Allgemeine Geschäftsbedingungen” oftewel “AGB”. Uit ervaring blijkt dat Nederlandse ondernemers het nog steeds niet zo nauw nemen met deze verplichting. > Lees meer

23 november 2012

Tips voor het oprichten van een Duitse webshop

Ik geef regelmatig presentaties over de juridische aandachtspunten bij e-commerce in Duitsland. Maar de juridische aandachtspunten zijn natuurlijk niet alles. Er komt nog veel meer bij kijken bij het oprichten van een Duitse webshop. Ik wordt daarom ook vaak door deelnemers gevraagd naar een checklist voor de oprichting van een Duitse webshop. > Lees meer

5 oktober 2012

Uitspraak Europees Hof verbetert positie consument bij grensoverschrijdende geschillen

Het is bekend dat de consument bij „kopen op afstand“ een hoge mate van bescherming geniet. Dit geldt ook, of zelfs juist bij grensoverschrijdende toedrachten. Koopt bijvoorbeeld een consument, die in Duitsland woont goederen bij een Nederlandse webshop, die zich op Duitse klanten richt – bijvoorbeeld door haar producten in de Duitse taal aan te bieden –, dan kan de consument bij eventuele geschillen bij de rechtbank van zijn Duitse woonplaats terecht.
Tot dusver was het echter onduidelijk, of de rechtbank van de woonplaats van de consument ook bevoegd is wanneer de consument (koper) zich voor de uiteindelijke afsluiting van de koopovereenkomst naar de lidstaat begeeft waarin de ondernemer (verkoper) is gevestigd. Met betrekking tot deze vraag heeft het Hof van Jusitie van de Europese Unie nu een uitspraak gedaan ten gunste van de consument. > Lees meer