Blog
26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren.

Moeten Nederlandse bedrijven ook een Impressum op hun website hebben?

Op het gebied van e-commerce binnen de Europese Unie (EU) hebben de lidstaten in het kader van een richtlijn overeenstemming bereikt dat het oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Op deze wijze moet een beperking van de vrijheid van vestiging door verschillende informatievereisten in lidstaten binnen de EU worden voorkomen. In Nederland gevestigde bedrijven zijn daarom in principe slechts aan de Nederlandse regelgeving met betrekking tot identificatie van de websiteaanbieder onderworpen.

Echter, er zijn enkele Duitse rechtbanken, die er omtrent deze vraag een andere mening op nahouden. Zij verwijzen daarbij op het in de wet tot uitdrukking komende transparentiegebod. Volgens deze rechtbanken zijn ook in het buitenland gevestigde aanbieders van telediensten, die in Duitsland zakelijke activiteiten ontplooien maar niet in Duitsland geregistreerd staan, verplicht het buitenlandse handelsregister en hun registernummer in een Impressum te vermelden.

Moeten ook Nederlandse bedrijven een privacy verklaring hanteren?

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft geldt het vestigingsprincipe. Is het bedrijf gevestigd in Duitsland, dan is voor dit bedrijf het Duitse recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Uit het vestigingsprincipe volgt echter ook dat het Duitse recht met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens in principe niet op buitenlandse bedrijven van toepassing is die hun diensten grensoverschrijdend in Duitsland aanbieden.
Maar dit geldt slechts zolang het in het buitenland gevestigde bedrijf in een Europese lidstaat, bijvoorbeeld Nederland, gevestigd is en de verwerking van persoonsgegevens niet door een vestiging (in brede zin van het woord) in Duitsland geschiedt. Anders is de Duitse privacy wetgeving ook op het buitenlandse bedrijf van toepassing. Het buitenlandse bedrijf is dan dus wel verplicht op een privacyverklaring overeenkomstig Duits recht te hanteren.

Vermaning door concurrenten

Bedrijven die hun wettelijke plichten met betrekking tot Impressum en privacy verklaring niet nakomen, kunnen door concurrenten worden vermaand en met een schadenclaim geconfronteerd worden. Een overtreding van de privacy wetgeving kan zelfs een strafbaar feit zijn.

Maak gebruik van een Impressum en een privacy verklaring

Nederlandse bedrijven die via hun Duitse website gericht Duitse klanten benaderen en trammelant en aanmaningen willen voorkomen doen er dus goed aan om op hun Duitse website en/of facebook-pagina en Impressum te vermelden. Zeker als Nederlandse bedrijven een vestiging in Duitsland hebben, dienen zij tevens een privacy verklaring conform Duits recht te hebben.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Impressum en/of een privacy verklaring? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

31 mei 2013

Misleidende prijsvermeldingen op internet

Klanten lokken met aantrekkelijke prijsvermeldingen op internet? Onlangs meldden Nederlandse media dat reisorganisaties op het internet hun reizen, hotels of vakantiehuisjes vaak aanbieden tegen een prijs, die uiteindelijk te laag respectievelijk misleidend blijkt. Deze problematiek kennen wij ook in Duitsland: denk maar aan „budget“ luchtvaartmaatschappijen, die de klanten lokken met een dumpprijs. Vervolgens brengen ze dan in het kader van de boekingsprocedure nog de een of andere verborgen kostenpost voor brandstof of luchthavenbelasting in rekening. > Lees meer

15 mei 2013

Tell a friend

Met enige regelmaat krijg ik van Nederlandse ondernemers en webshops de vraag voorgelegd of het gebruik van een tell-a-friend-knop op de Duitse website van hun onderneming in juridisch opzicht onbedenkelijk is. Dit hangt er maar net van af. Uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag is het principe dat advertenties per e-mail in Duitsland slechts met de goedkeuring van de ontvangers mogen worden verstuurd (zie ook mijn weblog van 4 december 2012, “Barre tijden voor direct marketing in Duitsland”). > Lees meer

4 december 2012

Barre tijden voor “direct marketing” in Duitsland

Verstuurt u ook wel eens nieuwsbrieven aan Duitse partijen? Dan is het nu opletten geblazen. Het Duitse recht stelt uitdrukkelijke grenzen aan „direct marketing“, zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven. > Lees meer

23 november 2012

Tips voor het oprichten van een Duitse webshop

Ik geef regelmatig presentaties over de juridische aandachtspunten bij e-commerce in Duitsland. Maar de juridische aandachtspunten zijn natuurlijk niet alles. Er komt nog veel meer bij kijken bij het oprichten van een Duitse webshop. Ik wordt daarom ook vaak door deelnemers gevraagd naar een checklist voor de oprichting van een Duitse webshop. > Lees meer

14 november 2012

Klein teken, grote opschudding

Drie jonge ondernemers uit Baden-Württemberg hebben recentelijk het @-teken als merk laten registreren bij het Duitse octrooi- en merkenbureau. Onlangs publiceerde het Duitse octrooi- en merkenbureau het nieuwe merk van de firma @T.E.L.L.. De jonge ondernemers willen het merkteken onder meer voor cigaretten, vruchtensappen, koffie, schoenen, vlees en gedroogde vruchten gebruiken. Dit heeft op internet een golf van verontwaardiging veroorzaakt. > Lees meer

2 november 2012

E-commerce in Duitsland

Starten met een webshop in Duitsland

Denkt u er wel eens over na om u met uw webshop op de Duitse markt te gaan richten? Het is een aantrekkelijk idee, want Duitsland is met rond 82 miljoen inwoners de grootste afzetmarkt van Europa. Bovendien is Duitsland momenteel op het gebied van e-commerce een inhaalslag ten opzichte van Nederland aan het maken. De vraag is hoe u dit het beste aan kunt pakken. Er zijn meerdere opties: > Lees meer

20 september 2012

Kansen en valkuilen bij e-commerce in Duitsland

Gisteren heb ik bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar een presentatie over `E-commerce in Duitsland´ gegeven. De bijeenkomst was druk bezocht. De deelnemers beschikten merendeels over ervaring met Nederlandse webshops en willen thans de kans grijpen die e-commmerce in Duitsland biedt. Menige waren verbaasd over de hoeveelheid aan informatieplichten die de Duitse wetgever aan de webwinkelier opgelegd. Met name de complexe informatie die de webwinkelier over het herroepingsrecht dient te verstrekken zijn voor een leek niet eenvoudig te begrijpen. > Lees meer