Blog
11 april 2017

Duitse artsen mogen medicinale cannabis voorschrijven

Sinds kort mag ook in Duitsland medicinale cannabis op recept aan ernstig zieke patiënten worden voorgeschreven. De desbetreffende wetswijziging is recentelijk in werking getreden. Wanneer een arts verwacht dat cannabis een positieve werking op het ziekteproces of op de symptomen heeft en dit effect niet op een andere wijze kan worden bereikt, dan mag hij cannabis voorschrijven. De ziektekostenverzekeraar moet de therapie met de gedroogde cannabisbloesem dan vergoeden. Het gebruik resp. de verkoop van cannabis om andere dan medische redenen blijft in Duitsland echter verboden.

Knelpunt bij de aanvoer van medicinale cannabis

Nog bestaan er in Duitsland echter knelpunten bij de aanvoer van medicinale cannabis. Tot dusver werd in Duitsland namelijk geen medicinale cannabis geteeld. Het is de bedoeling dat hier verandering in gaat komen. In de toekomst zal de productie van cannabis voor medicinale doeleinden door de overheid gecoördineerd worden. Een bureau bij het “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte” zal er toezicht op houden dat er cannabis wordt geteeld, die aan de gestandardiseerde kwaliteitseisen voldoet. In 2019 moet de eerste hennep van eigen bodem kunnen worden geoogst. Het cannabisbureau zal de cannabis dan opkopen en aan apotheken doorgeven.

Import vanuit Nederland

Tot die tijd is Duitsland op import aangewezen. Vooral vanuit Nederland, waar al sinds 2003 medicinale cannabis wordt geteeld. Vorig jaar werden er 170 kilo vanuit Nederland geimporteerd. Conform een afspraak tussen Minister Schippers en de Bundesopiumstelle zal de jaarlijkse hoeveelheid geïmporteerde medicinale cannabis vanuit Nederland in de komende drie jaar zelfs toenemen tot 700 kilo.

26 januari 2017

Verplichte informatie op de website van bedrijven in Duitsland

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en een website of een facebook-pagina hebben, zijn wettelijk verplicht om een Impressum te hanteren. Het Impressum is een soort colofon. De bezoeker van de website moet met een muisklik op het Impressum onder meer vast kunnen stellen, wie er achter de door hem bezochte website schuilt en hoe hij met diegene contact kan opnemen.

Bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn en die binnen Duitsland persoonsgegevens verwerken zijn bovendien verplicht om zich aan de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens te houden. Daarom moeten ze op hun website ook een privacyverklaring hanteren.

De vraag is nu of ook bedrijven die niet in Duitsland maar in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederland, gevestigd zijn, verplicht zijn om een Impressum en/of een privacy verklaring conform Duits recht te hanteren.

Moeten Nederlandse bedrijven ook een Impressum op hun website hebben?

Op het gebied van e-commerce binnen de Europese Unie (EU) hebben de lidstaten in het kader van een richtlijn overeenstemming bereikt dat het oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Op deze wijze moet een beperking van de vrijheid van vestiging door verschillende informatievereisten in lidstaten binnen de EU worden voorkomen. In Nederland gevestigde bedrijven zijn daarom in principe slechts aan de Nederlandse regelgeving met betrekking tot identificatie van de websiteaanbieder onderworpen.

Echter, er zijn enkele Duitse rechtbanken, die er omtrent deze vraag een andere mening op nahouden. Zij verwijzen daarbij op het in de wet tot uitdrukking komende transparentiegebod. Volgens deze rechtbanken zijn ook in het buitenland gevestigde aanbieders van telediensten, die in Duitsland zakelijke activiteiten ontplooien maar niet in Duitsland geregistreerd staan, verplicht het buitenlandse handelsregister en hun registernummer in een Impressum te vermelden.

Moeten ook Nederlandse bedrijven een privacy verklaring hanteren?

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft geldt het vestigingsprincipe. Is het bedrijf gevestigd in Duitsland, dan is voor dit bedrijf het Duitse recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Uit het vestigingsprincipe volgt echter ook dat het Duitse recht met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens in principe niet op buitenlandse bedrijven van toepassing is die hun diensten grensoverschrijdend in Duitsland aanbieden.
Maar dit geldt slechts zolang het in het buitenland gevestigde bedrijf in een Europese lidstaat, bijvoorbeeld Nederland, gevestigd is en de verwerking van persoonsgegevens niet door een vestiging (in brede zin van het woord) in Duitsland geschiedt. Anders is de Duitse privacy wetgeving ook op het buitenlandse bedrijf van toepassing. Het buitenlandse bedrijf is dan dus wel verplicht op een privacyverklaring overeenkomstig Duits recht te hanteren.

Vermaning door concurrenten

Bedrijven die hun wettelijke plichten met betrekking tot Impressum en privacy verklaring niet nakomen, kunnen door concurrenten worden vermaand en met een schadenclaim geconfronteerd worden. Een overtreding van de privacy wetgeving kan zelfs een strafbaar feit zijn.

Maak gebruik van een Impressum en een privacy verklaring

Nederlandse bedrijven die via hun Duitse website gericht Duitse klanten benaderen en trammelant en aanmaningen willen voorkomen doen er dus goed aan om op hun Duitse website en/of facebook-pagina en Impressum te vermelden. Zeker als Nederlandse bedrijven een vestiging in Duitsland hebben, dienen zij tevens een privacy verklaring conform Duits recht te hebben.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een Impressum en/of een privacy verklaring? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.

 

3 juni 2016

Tien gouden regels voor succesvol zakendoen in Duitsland

In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik Nederlandse ondernemers die zaken doen in Duitsland. Ondernemers die hun producten naar Duitsland exporteren. En ondernemers die zelfs een Duitse dochteronderneming hebben of een GmbH op willen richten. De motivatie om zich op de Duitse markt te richten ligt (terecht) in het feit dat Duitsland de grootste afzetmarkt in Europa is. Duitsland ligt naast de deur en de culturele verschillen niet zo groot zijn. Maar hoe kan deze afzetmarkt het beste veroverd worden? Waar moet u vooraf bij stilstaan en welke concrete stappen moeten genomen worden? Om u op weg te helpen en deze fouten te voorkomen, geef ik u tien tips voor het succesvol zakendoen in Duitsland. > Lees meer

28 juli 2015

De juiste benadering van de Duitse markt

De Duitse markt biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. Maar hoe grijp je deze kansen het beste? Er bestaan drie alternatieve opties voor Nederlandse bedrijven om de Duitse markt op te gaan: (1) Export vanuit Nederland, (2) de oprichting van een (onzelfstandig) filiaal van de Nederlandse onderneming en (3) de oprichting van een GmbH. Maar welk alternatief is het beste? > Lees meer

26 november 2014

Praten is goud, zwijgen is zilver – Hoe om te gaan met een bevestigingsschrijven van uw Duitse zakenpartner

„Sehr geehrter Herr Janssen,
 wir möchten uns noch einmal herzlich für das konstruktive Gespräch bedanken, das wir am 24.11.2014 in Köln geführt haben und in dessen Verlauf wir uns wie folgt geeinigt haben: …“

Wanneer u een dergelijke brief van uw Duitse zakenpartner krijgt, moet u op uw hoede zijn. Het betreft hier namelijk een zogenaamd „kaufmännisches Bestätigungsschreiben“, dat door Duitse bedrijven graag wordt verstuurd. Het bevestigingsschrijven volgt vaak op onderhandelingen tussen de contractpartijen. > Lees meer

18 oktober 2013

Duitsland scherpt eisen btw-nultarief aan

Bestelt uw bedrijf goederen bij Duitse leveranciers of levert uw Duitse dochteronderneming of filiaal goederen vanuit Duitsland naar Nederland? Dan krijgt u binnenkort te maken met de Duitse ‘Gelangensbestätigung’. Dit is een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wellicht heeft uw Duitse leverancier u al verzocht om zo’n ‘Gelangensbestätigung’ te ondertekenen? > Lees meer

18 oktober 2012

Kansen voor de Nederlandse agribusiness in Duitsland

Op 25 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Foodvalley-Expo weer plaats, hèt event voor de AgroFood-sector. De AgroFood-sector is voor de Nederlandse export een van de belangrijkste exportsectoren. Het is voor Nederland wat de autoindustrie is voor Duitsland. De sector AgroFood omvat zowel de primaire productie als de bewerking, verwerking, vermarkting en distributie van voedsel. Het is een industrietak met een hoog percentage MKB. De exportwaarde van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is jaarlijks met 4,2% gestegen in de afgelopen vijftien jaar. > Lees meer